Optrekkend vocht

Landelijke dekking

De nr 1 in België

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Direct offerte aanvragen

Wat is optrekkend vocht ?

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk met vocht, grond- of lekwater.

Natuurlijke absorptie en capillaire werking maken dat vocht optrekt vanuit de grond in een onafgebroken proces. Bijvoorbeeld in de gemetselde fundering en vandaar uit naar de gemetselde opgaande muren.

De mate waarin dat gebeurt wordt bepaald door omstandigheden zoals opbouw van de constructie, vochtigheid, temperatuur, verdamping, kruipruimte isolatie, aanwezigheid van zouten etc.

Optrekkend vocht tast zowel binnenmuur als buitenmuur aan

Optrekkend vocht tast zowel binnenmuur als buitenmuur aan

VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Reeds sinds 2007 online actief

Oorzaken optrekkend vocht

Het verschijnsel optrekkend vocht manifesteert zich met name in oudere gebouwen en woningen. Een en ander hangt samen met het gebruik van gemetselde funderingen in vooroorlogse gebouwen, woningen en/ of monumenten alsmede met het ontbreken van voldoende dichte lagen, zoals een trasraam, aan de onderzijde van de muren.

Het feit dat optrekkend vocht een betrekkelijk langzaam verlopend verschijnsel is, betekent dat er soms pas na vele tientallen jaren sprake is van een duidelijke aantasting van bouwmaterialen of constructies. Daarnaast kunnen wisselingen in de grondwaterstand ook leiden tot wisselingen in de stijghoogte van het vocht in de muren.

De aanwezigheid van zouten in het metselwerk kunnen de stijghoogte en -snelheid aanzienlijk beinvloeden. Overigens vormen de tegenwoordig gebruikelijke betonnen funderingen een redelijke garantie voor het achterwege blijven van het verschijnsel optrekkend vocht.

Gevolgen optrekkend vocht:

 • schimmels
 • uitbloeiingen
 • vochtplekken
 • zouten
 • muffe geur
 • stuclagen en behang laten los
 • schimmels hechten zich aan meubels

Gevolgschade

Bj optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels die goed gedijen onder vochtige omstandigheden. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten.

Schimmel- en mosgroei op vochtige buitenmuren lossen voegwerk op en tasten gesteente waardoor te zijner tijd vochtproblemen in het gebouw zullen ontstaan.

Schimmel- en mosgroei op vochtige buitenmuren lossen voegwerk op en tasten gesteente waardoor te zijner tijd vochtproblemen in het gebouw zullen ontstaan.

Meer informatie over vochtproblemen

VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

In uw kruipruimte heerst een koud en vochtig microklimaat doordat de bodem van de kruipruimte uit…

Lees verder
OPTREKKEND VOCHT

OPTREKKEND VOCHT

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk …

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

DOORSLAAND VOCHT

Doorslaand vocht is vocht dat via gevel of fundering ‘doorlekt’ of ‘doorslaat’ naar de binnenmuren van een woning…

Lees verder
VOORDELEN ISOLATIECHIPS

CAPILLAIR VOCHT

Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het ‘vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen …

Lees verder

Toepassing zand en schelpen

Het goed ventileren, maar bovenal isoleren van kruipruimtes is een uitstekende manier om vochttoename in de kruipruimte te verminderen en/of te voorkomen waardoor optrekkend vocht zal verminderen of tot stilstand zal worden gebracht.

Vochtwering en impregneren

Muren vochtwerend maken door impregeneren en lekke kelders weer dichten ? U kunt er alles op lezen op www.devochtbestrijder.nl.

Andere methodes

Soms is het noodzakelijk om meerdere maatregelen te nemen om zeer sterk optrekkend vocht in hele oude gebouwen tegen te gaan. Er kan dan gedacht worden aan graaf, breek en herstelwerken van fundering en muren alsmede injecteringen.

Geen enkele methode is 100 % geschikt voor alle situaties, wel is in het kader van kostenbeheersing de toepassing van natuurlijke en goedkope materialen als zand en schelpen vaak een ideale oplossing in vergelijking met andere methodes. De kosten voor zand of schelpen aanbrengen kunt u aanvragen.

Vochtbronnen

Bij optrekkend vocht kunnen verschillende bronnen of combinaties daarvan in het geding zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:

 • verticale aanvoer van vocht, via de fundering, waarbij het grondwater de bron is;
 • horizontale aanvoer van vocht uit de grond, die tegen de muur aan ligt. Hierbij speelt de waterdoorlatendheid van de grond een belangrijke rol;
 • aanvoer van oppervlaktewater.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het voor het optreden van optrekkend vocht in muren niet noodzakelijk dat de fundering in direct contact staat met ‘vrij water’, zoals het grondwater of het oppervlaktewater.

Oorzaken van vocht in de woning

Capillariteit

Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het ‘vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen.’ Indien de muren c.q. fundering bestaat uit vochtopzuigende middelen
Water kan via capillairen tot grote hoogte worden opgezogen; in de natuur vindt bij bomen en planten het transport van water en de daarin opgeloste voedingsstoffen plaats via het capillaire mechanisme.

Effect van oplosbare zouten

Uit laboratoriumexperimenten komt naar voren dat de barriere voeg/ steen door de aanwezigheid van oplosbare zouten (chloriden , sulfaten) in het water of in het metselwerk betrekkelijk gemakkelijk overwonnen kan worden.

In de praktijk blijken dergelijke zouten regelmatig (maar niet altijd) aanwezig te zijn bij gevallen van optrekkend vocht. De herkomst van de zouten kan liggen in het metselwerk zelf of in het grondwater; daarnaast kunnen calamiteiten leiden tot het opnemen van zouten (bekend in dit verband is de overstromingsramp in Zeeland).

Neven-effecten oplosbare zouten:

Behalve het effect op de stijghoogte kunnen oplosbare zouten nog enige vervelende bijverschijnselen hebben:

 • na het verdwijnen van de vochtbron (bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand of maatregelen aan de muur) kunnen zouten achterblijvenin het metselwerk of in het pleisterwerk en daar
  door hun hygroscopisch gedrag leiden tot natte plekken. Deze natte plekken, veroorzaakt door de opname van vocht uit de lucht, worden dan vaak ten onrechte aangezien voor optrekkend vocht;
 • sommige zouten vertonen bij het uitkristalliseren en bij hydratatie (een verschijnsel waarbij bepaalde zouten, zoals natriumsulfaat, watermoleculen in het kristalrooster opnemen) een aanzienlijke volumetoename. In muurconstructies kunnen de met die verschijnselen gepaard gaande drukken leiden tot het loskomen van pleisterlagen en voegen en het afspringen van stukken metselwerk.

 

Schelpisolatie positief bij Tros Radar

Op 16 maart heeft Tros Radar in samenwerking met Vereniging Eigen Huis een special over vochtige kruipruimtes en kruipruimte isolatie uitgezonden.

Als toonaangevende website werd https://www.debodemafsluiter.be (oude versie) in het introductiefilmpje getoond, waarvoor onze dank.

Belangrijker zijn echter de feiten : 40 % van de huishoudens in België heeft last van een vochtige kruipruimte en van de 24000 leden van het Tros Radar Testpanel gaf liefst 80 % aan tevreden te zijn over schelpen als kruipruimte isolatie, de hoogste tevredenheidsscore van alle onderzochte mogelijkheden.

Bron: Trosradar.nl
Tevredenheidsonderzoek onder 24000 leden van het Tros Radar Testpanel

Hoewel schelpen iets duurder zijn dan de overige methodes, heeft dit natuurprodukt enkele unieke eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor kruipruimte isolatie.

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes.

Deze bedrijven zijn gecertificeerd en erkend en voeren duizenden projecten per jaar uit en beschikken over veel ervaring.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.