Drainage in kruipruimte installeren

Landelijke dekking

De nr 1 in België

Voor particulieren, bedrijven en overheden

België is vochtig…heel vochtig

In veel gebieden in België is sprake van een permanent hoge grondwaterstand. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken wordt er veelal gebouwd op voormalig weidegrond, wat van oudsher goed geïrrigeerd werd.

Dit soort gebieden wordt doorkruist door sloten en geulen om te zorgen voor een goede bewatering.Ten behoeve van de nieuwbouw worden deze geulen en sloten gedempt en voorzien van een nieuwe laag zand.

Echter zijn de dichtgegooide geulen en sloten nog steeds veel minder dicht en ingeklonken en zal regen- en grondwater vaak de loop van de voormalige geulen en sloten gaan volgen.

Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarbij een woning die op een dergelijke voormalige sloot is gebouwd, een permanente aanwezigheid van grondwater in de kruipruimte heeft die zelfs met een nieuwe laag zand c.q. bodemafsluiting maar tijdelijk droog is te krijgen.

In een dergelijk geval kan het aanbrengen van drainage in de kruipruimte(bodem) een goede oplossing zijn.

Drassige kleigrond in grote delen van België

Drassige kleigrond in grote delen van België

Drainagebuizen kunnen de continu toevoer van grondwater verwerken om de grond onder en rondom de woning droog te houden.

Drainagebuizen kunnen de continu toevoer van grondwater verwerken om de grond onder en rondom de woning droog te houden.

VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Reeds sinds 2007 online actief

Wat houdt een drainagesysteem in?

Voor elke situatie is een oplossing op maat vereist, maar doorgaans betekent het dat er in de kruipruimte drainagebuizen (simpelweg een soort buizen met kleine gaten in de behuizing) worden aangebracht welke het water afvoeren naar hetzij de hoofdriolering van de gemeente (indien er voldoende afschot is) ofwel wordt het naar een pompput afgevoerd waar het weer weggepompt wordt naar de hoofdriolering van de gemeente (afschot of opschot maakt dan niet meer uit).

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

Effecten op fundering zijn belangrijk

Indien een kruipruimte geforceerd ontdaan wordt van water, kan het effect optreden dat er onvochtiging van de grond rondom de fundering gaat plaatsvinden waardoor de gehele kruipruimtebodem gaat zakken. Daarnaast kan leidingwerk zoals rioleringen en waterleidingen gaan zakken en scheuren of breken door de dalende kruipruimtebodem. In een dergelijk geval moet de kruipruimte dan weer opgehoogd worden.

Bij het aanleggen van een drainagesysteem moet er dus met meerdere factoren rekening worden gehouden.

Drainage rondom de woning?

In combinatie met kruipruimte drainage kan ook een eerst lijns ‘verdediging’ drainage rondom de woning worden aangelegd om nieuwe toevoer van bijvoorbeeld regenwater op te vangen.

Deze drainage zal ook aangesloten moeten worden op de hoofdriolering van de gemeente. Belangrijk hierbij is dat er rekening mee moet worden gehouden dat er vaker gesproeid zal moeten worden omdat de tuin veel minder vochtig zal zijn.

Voorbeeld drainagesysteem

Voorbeeld drainagesysteem

Meer informatie over overige methoden

GROND WEGZUIGEN TUSSEN WORTELS EN KABELS

GROND WEGZUIGEN TUSSEN WORTELS EN KABELS

Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een ruimte ‘geblazen’ worden …

Lees verder
De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen.  Of het nu gaat om een gasleiding ...

COMPLETE SLEUVEN EN GANGEN ZUIGEN

De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen.  Of het nu gaat om een gasleiding …

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

GRIND ZUIGEN EN BLAZEN OP EN VAN DAKEN

Al meer dan 50 jaar wordt op platte daken de dakbedekking verzwaard met dakgrind. Met name bitumen …

Lees verder
LEIDINGEN EN GANGEN AFVULLEN EN OPVULLEN

LEIDINGEN EN GANGEN AFVULLEN EN OPVULLEN

Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecreëerd zijn ten behoeve van reparatiewerk …

Lees verder
DRAINAGE IN KRUIPRUIMTE INSTALLEREN

DRAINAGE IN KRUIPRUIMTE INSTALLEREN

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk …

Lees verder
HET ENERGIELABEL EN KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ENERGIELABEL EN KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Net als bij auto’s en huishoudelijke apparaten bestaat er ook een Energielabel voor woningen.H et Energielabel …

Lees verder
VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

RUIMTES OPVULLEN ZOALS DAMWANDEN

IIn verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vullen met zand …

Lees verder
OPTREKKEND VOCHT

INFORMATIE ARGEX KORRELS BLAZEN

Argex Korrels zijn lichtgewicht geëxpandeerde kleikorrels die voor talloze toepassingen gebruikt wordt…

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

INFORMATIE LAVA BIMS BLAZEN

Lava bims zijn lichtgewicht stukjes vulkanisch gesteente. Het gesteente heeft een groot aantal hele kleine holtes …

Lees verder
ANDERE STOFFEN ZUIGEN EN BLAZEN

ANDERE STOFFEN ZUIGEN EN BLAZEN

Heeft u een bepaalde substantie die naar een moeilijk bereikbare locatie moet? Dan is vacupress techniek … 

Lees verder

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes.

Deze bedrijven zijn gecertificeerd en erkend en voeren duizenden projecten per jaar uit en beschikken over veel ervaring.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.