Stank kruipruimte

Landelijke dekking

De nr 1 in België

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Microklimaat in de kruipruimte

In kruipruimtes heersen bijzondere condities : het is er koud, vochtig en weinige verse lucht wordt toegevoerd. Onder deze omstandigheden is het ideaal voor schimmels, zwammen, insecten en ongedierte om goed te gedijen.

Met het rijzen en dalen van het grondwater ontstaan ook situaties waarin vochtige muren, grond en houtdelen zullen gaan stinken.

Al deze elementen zorgen voor een continue muffe lucht in de kruipruimte waarbij op sommige dagen of periodes de stank vele malen erger kan zijn waardoor het leefklimaat in de bovengelegen woning negatief beïnvloed wordt.

VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Reeds sinds 2007 online actief

Schimmel en ongedierte stinken ook

Schimmels en zwammen gedijen uitstekend in donkere, koude en vochtige omstandigheden.

De zeer schadelijke zwarte schimmels stoten dagelijks tienduizenden sporen uit welke ook de lucht zullen vervuilen en zorgen voor stank. Ook nesten van insecten zorgen voor

Verwijderen vervuiling of bedekken?

Afhankelijk van omstandigheden en budget kan vervuiling verwijderd worden door water, vervuiling en grond weg te zuigen met behulp van zogenaamde vacuümwagens. De meest praktische methode is echter het bedekken van het afval en vocht met een nieuwe bodemafsluiting.

Rottingslucht en grondwaterstand

Naast vocht en koude kunnen er nog andere klachten vanuit de kruipruimte zijn, namelijk stankoverlast en ongedierte.

Door het langdurig onder water staan van de kruipruimte worden muren, leidingen en andere onderdelen van de kruipruimte aangetast. Indien in bepaalde droge periodes de kruipruimte weer ‘droog’ komt te staan doordat de grondwaterstand lager wordt en schimmels en vuil niet langer onder water staan, zal er een doordringende geur in de kruipruimte vrijkomen.

Deze muffe, natte en vaak ook rioolachtige-geur verspreid zich dan door het gebouw. Naast stankoverlast zijn er potentieel ook ziekmakende bestanddelen in de lucht aanwezig.

Vocht en koude trekt insecten, ongedierte aan en zorgt voor ontwikkeling van schimmels en zwammen  wat zorgt voor rottingsprocessen waardoor stank in de kruipruimte kan ontstaan.

Vocht en koude trekt insecten, ongedierte aan en zorgt voor ontwikkeling van schimmels en zwammen  wat zorgt voor rottingsprocessen waardoor stank in de kruipruimte kan ontstaan.

Meer informatie over stankproblemen

STANK UIT DE KRUIPRUIMTE

STANK UIT DE KRUIPRUIMTE

In kruipruimtes heersen bijzondere condities : het is er koud, vochtig en weinige verse lucht wordt toegevoerd uit…

Lees verder
De liggende riolering waarop alle andere afvoeren en leidingen op uit komen, loopt veelal in de kruipruimte e

STANK DOOR KAPOTTE RIOLERING

De liggende riolering waarop alle andere afvoeren en leidingen op uit komen, loopt veelal in de kruipruimte …

Lees verder

Bodemafsluiting tegen de stank

Om direct de stank tegen te gaan is het aanbrengen van nieuwe bodemafsluiting in de vorm van een laag zand van 30 tot 40 cm diep een uitstekende aanpak.

Het verse zware zand zal het aanwezige vocht en beschimmelde onderdelen compleet afdekken. Hierdoor zal ook het vochtpercentage in de kruipruimte afnemen. In combinatie met het afdekken van de stankveroorzakende onderdelen zal er in de bovengelegen ruimtes geen stank meer uit de kruipruimte waarneembaar zijn.

Isolatie & bodemafsluiting aanbrengen

Een laag schelpen of zand wordt aangebracht met speciaal materieel en op maakt gemaakte apparaten. Door middel van luchtverplaatsing worden de schelpen en het zand met grote kracht in de verste hoeken van de (kruip)ruimte geblazen. Het op een juiste manier blazen en zorgen voor een gelijke laag vereist vakwerk. De medewerkers zijn opgeleid en getraind in het op een vakkundige manier aanbrengen van bodemafsluiting.

Een dikke laag schoon zand bedekt vocht en viezigheid in de kruipruimte

Een dikke laag schoon zand bedekt vocht en viezigheid in de kruipruimte

 

Zandblazen

Door het wegnemen van de oorzaak zoals het opzuigen van de vervuiling en door het zogenaamde zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen wordt een nieuwe bodemafsluiting c.q. kruipruimte isolatie aangebracht. Door middel van deze procedure kunnen wij snel uw klachten wegnemen. Voor alle duidelijkheid: de enige methode om stank te bestrijden is het afdekken met een laag zand. Andere isolatiemiddelen helpen niet tegen stank.

Blazen van zand door middel van vacupress technieken zorgt ervoor dat elke m2 van de vuile kruipruimte bodem bedekt wordt.

Blazen van zand door middel van vacupress technieken zorgt ervoor dat elke m2 van de vuile kruipruimte bodem bedekt wordt.

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes.

Deze bedrijven zijn gecertificeerd en erkend en voeren duizenden projecten per jaar uit en beschikken over veel ervaring.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.