Capillair vocht

Landelijke dekking

De nr 1 in België

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Het aanbrengen van schelpen

Capillariteit

Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het ‘vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen.’ Indien de muren c.q. fundering bestaat uit vochtopzuigend materiaal dan kan het water tot op grote hoogte (5 a 6 meter opgezogen worden. We praten dan over optrekkend vocht.

Water kan via capillairen tot grote hoogte worden opgezogen; in de natuur vindt bij bomen en planten het transport van water en de daarin opgeloste voedingsstoffen plaats via het capillaire mechanisme.

Optrekkend vocht fundering vanuit kruipruimte

Optrekkend vocht fundering vanuit kruipruimte

VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Reeds sinds 2007 online actief

Effect van oplosbare zouten

Uit laboratoriumexperimenten komt naar voren dat de barriere voeg/ steen door de aanwezigheid van oplosbare zouten (chloriden , sulfaten) in het water of in het metselwerk betrekkelijk gemakkelijk overwonnen kan worden. In de praktijk blijken dergelijke zouten regelmatig (maar niet altijd) aanwezig te zijn bij gevallen van optrekkend vocht.

De herkomst van de zouten kan liggen in het metselwerk zelf of in het grondwater; daarnaast kunnen calamiteiten leiden tot het opnemen van zouten (bekend in dit verband is de overstromingsramp in Zeeland).

Vochtwering en impregneren

Muren vochtwerend maken door impregeneren en lekke kelders weer dichten ? U kunt er alles op lezen op www.devochtbestrijder.nl.

Neven-effecten oplosbare zouten:

Behalve het effect op de stijghoogte kunnen oplosbare zouten nog enige vervelende bijverschijnselen hebben:

  • na het verdwijnen van de vochtbron (bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand of maatregelen aan de muur) kunnen zouten achterblijvenin het metselwerk of in het pleisterwerk en daar
    door hun hygroscopisch gedrag leiden tot natte plekken. Deze natte plekken, veroorzaakt door de opname van vocht uit de lucht, worden dan vaak ten onrechte aangezien voor optrekkend vocht;
  • sommige zouten vertonen bij het uitkristalliseren en bij hydratatie (een verschijnsel waarbij bepaalde zouten, zoals natriumsulfaat, watermoleculen in het kristalrooster opnemen) een aanzienlijke volumetoename. In muurconstructies kunnen de met die verschijnselen gepaard gaande drukken leiden tot het loskomen van pleisterlagen en voegen en het afspringen van stukken metselwerk.

Meer informatie over vochtproblemen

VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

In uw kruipruimte heerst een koud en vochtig microklimaat doordat de bodem van de kruipruimte uit…

Lees verder
OPTREKKEND VOCHT

OPTREKKEND VOCHT

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk …

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

DOORSLAAND VOCHT

Doorslaand vocht is vocht dat via gevel of fundering ‘doorlekt’ of ‘doorslaat’ naar de binnenmuren van een woning…

Lees verder
VOORDELEN ISOLATIECHIPS

CAPILLAIR VOCHT

Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het ‘vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen …

Lees verder

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes.

Deze bedrijven zijn gecertificeerd en erkend en voeren duizenden projecten per jaar uit en beschikken over veel ervaring.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.