Grond wegzuigen

Landelijke dekking

De nr 1 in België

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Het op- of wegzuigen van grond

Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een ruimte ‘geblazen’ worden, kan ook zand of andere droge stoffen opgezogen of weggezogen worden.

U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het wegzuigen van zand onder de woning om een aannemer zo de gelegenheid te geven een (hobby)kelder te maken of eventueel een appartement. Maar ook het wegzuigen van grond onder woningen vandaan of uit tuinen behoort tot de mogelijkheden.

Voor bedrijven is er de aantrekkelijke optie om kabels en overig leidingwerk vrij te zuigen zonder beschadigingen. Tevens hebben wij voor het grovere werk diverse machines waarbij grond en stenen tot op afstanden van wel 125 meter weggezogen kunnen worden met zuigslangen met een diameter van maar liefst 25cm !

Sleuf in grond vrijgezogen

Sleuf in grond vrijgezogen

VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Reeds sinds 2007 online actief

Handig voor (bouw)bedrijven en overheden

Ook voor weg- en waterbouwprojecten, industriële proujecten e.d. is de techniek van het wegzuigen van droge stoffen als zand, grond en andersoortig heel bruikbaar.

Op sommige plaatsen is het moeilijk om een graafmachine in te zetten terwijl met een drogestoffenwagen op een afstand van maximaal 100 meter zand e.d. weggezogen kunnen worden. Zolang er een medewerker met een zuigslang bij kan komen is het een mogelijkheid. Ook voor het opzuigen op grotere hoogtes of dieptes zijn deze machines een uitkomst

Grond tussen boomwortels wegzuigen

In de loop van tientallen jaren kunnen wortels zich een weg banen onder voetpaden, fietspaden en rijwegen alsmede onder gebouwen waar het schade kan berokkenen aan bijvoorbeeld rioleringen en gas-, elektriciteit- en waterleidingen.

Door in-situ de grond tussen de wortels weg te zuigen hoeven er geen grootschalige kap- en graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Vraag een gratis en volledig vrijblijvende offerte aan zodat u ziet wat het u zou gaan kosten én hoeveel goedkoper het is dan de reguliere methodes.

Machinaal grond tussen wortels wegzuigen t.b.v. leiding tracé scheelt veel werk  en kosten

Machinaal grond tussen wortels wegzuigen t.b.v. leiding tracé scheelt veel werk en kosten

Meer informatie over overige methoden

GROND WEGZUIGEN TUSSEN WORTELS EN KABELS

GROND WEGZUIGEN TUSSEN WORTELS EN KABELS

Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een ruimte ‘geblazen’ worden …

Lees verder
De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen.  Of het nu gaat om een gasleiding ...

COMPLETE SLEUVEN EN GANGEN ZUIGEN

De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen.  Of het nu gaat om een gasleiding …

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

GRIND ZUIGEN EN BLAZEN OP EN VAN DAKEN

Al meer dan 50 jaar wordt op platte daken de dakbedekking verzwaard met dakgrind. Met name bitumen …

Lees verder
LEIDINGEN EN GANGEN AFVULLEN EN OPVULLEN

LEIDINGEN EN GANGEN AFVULLEN EN OPVULLEN

Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecreëerd zijn ten behoeve van reparatiewerk …

Lees verder
DRAINAGE IN KRUIPRUIMTE INSTALLEREN

DRAINAGE IN KRUIPRUIMTE INSTALLEREN

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk …

Lees verder
HET ENERGIELABEL EN KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ENERGIELABEL EN KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Net als bij auto’s en huishoudelijke apparaten bestaat er ook een Energielabel voor woningen.H et Energielabel …

Lees verder
VOCHTIGE KRUIPRUIMTE

RUIMTES OPVULLEN ZOALS DAMWANDEN

IIn verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vullen met zand …

Lees verder
OPTREKKEND VOCHT

INFORMATIE ARGEX KORRELS BLAZEN

Argex Korrels zijn lichtgewicht geëxpandeerde kleikorrels die voor talloze toepassingen gebruikt wordt…

Lees verder
DOORSLAAND VOCHT

INFORMATIE LAVA BIMS BLAZEN

Lava bims zijn lichtgewicht stukjes vulkanisch gesteente. Het gesteente heeft een groot aantal hele kleine holtes …

Lees verder
ANDERE STOFFEN ZUIGEN EN BLAZEN

ANDERE STOFFEN ZUIGEN EN BLAZEN

Heeft u een bepaalde substantie die naar een moeilijk bereikbare locatie moet? Dan is vacupress techniek … 

Lees verder

Overige droge stoffen zuigen

De gecertificeerde partners van De Bodemafsluiter.NL bieden een ruim dienstenpakket. Niet alleen is men gespecialiseerd in de diverse vormen van aanbrengen van kruipruimte isolatie en bodemafsluiting, maar ook de volgende werken kunnen verricht worden (beperkte opsomming) :

Droge stoffen zuigen

  • sleuven en ruimtes onder gebouwen vrijzuigen
  • zuigen van allerhande soorten droge stoffen zoals grond, kalkkorrels, stenen, grind, en overige droge stoffen
  • opzuigen van grind van daken en terrassen
  • boomwortels vrijzuigen
  • kabels en rioleringen vrijzuigen
  • allerhande andere werken waarbij droge stoffen gezogen dienen te worden c.q. verwijderd dienen te worden.

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes.

Deze bedrijven zijn gecertificeerd en erkend en voeren duizenden projecten per jaar uit en beschikken over veel ervaring.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.